top of page
Search

בריכה בחצר הבית

Updated: May 19
לצורך הוספת בריכה בחצר הבית יש צורך בהיתר בניה ניתן ליצור קשר .

ונבדוק יתכנות קודם אם יש אישור בתב"ע המקומית לכך . ידרש מודד להכנת תוכנית מדידה לפני התחלת תיכנון ובדיקה שיש טופס 4 למבנה והוא בהיתר ללא חריגות מה שעלול להאריך את תהליך בקשת ההיתר וידרש לבצע ליגליזציה למבנה הקיים ביחד עם אישור הבריכה.

כמובן שנידרש גם לבקש תיק מידע לפני הגשה להיתר בניה .

נצטרך יועץ אינסטלציה לתוכנית מפורטת מערכות טכניות וארון חשמל ידרש חשמלאי מוסמך להכנתו ואישורו ,

ידרשו גם יועץ קרקע שיכין דוח קרקע במקום

מהנדס מבנים שיכין קונסטרוקציה מתאימה למבנה הבריכה והבריכה עצמה משקלים ועומסים שלא תשקע .

צרו קשר ונבדוק יתכנות לפני הכל.


8 views0 comments

Comments


bottom of page